نمایش دادن همه 2 نتیجه

Show sidebar
-11%
Close

دستگاه تهویه مطبوع کولورت 60x60cm

1.150,00  1.020,00 
سیستم های تهویه مطبوع فاضلاب
میدان نوع فاضلاب تهویه مطبوع روتر ، در فضای باز را پوشش می دهد فاضلاب این است که با توجه به اندازه گیری تولید می شود. یک دستگاه روتر تهویه مطبوع مناسب برای شکل پوشش در دریچه ها است.
طراحی نوع فاضلاب تهویه مطبوع بخش میانی به شکل یک هرم تولید می شود. تهویه مطبوع در این راه برای هدایت هوا هدف قرار دادن قسمت وسط دستگاه هدایت هوا ارائه شده است. در این راه برای هدایت هوا هدف قرار دادن قسمت وسط دستگاه هدایت هوا ارائه شده است.
دستگاه روتر تهویه مطبوع کولورت به لطف شیب به بخش های بیرون هوا که از بخش میانی هدایت می شود، به طور مساوی به سقف هدایت می شود. دستگاه روتر تهویه مطبوع کولورت به لطف شیب به بخش های بیرون هوا که از بخش میانی هدایت می شود، به طور مساوی به سقف هدایت می شود.
-8%
Close

منتشر کننده اسلات-آنموستاد-دستگاه فاضلاب

750,00  690,00 
مدل های تهویه مطبوع نوع فاضلاب با توجه به ابعاد خارجی از پوشش فاضلاب و تولید. این است که برای شرکت های بزرگ و فاضلاب در تمام زمینه های که در آن سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی وجود دارد استفاده می شود. محاسبه قیمت زمانی به صورت خودکار انجام می شود که اندازه محصول در جدول وارد شود. این دستگاه به عنوان تول متر به فروش می رسد. به لطف شیب بخش بیرون دستگاه، هوا به طور مساوی به سقف هدایت می شود. انواع تهویه مطبوع نوع Culvert در تمام زمینه هایی که شرکت ها و سیستم های مرکزی وجود دارداستفاده می شود.